luni, 2 decembrie 2013

CĂLĂTORIE ÎN LUMEA CUVINTELOR

ŞCOALA GIMNAZIALA „GRIGORE SILAŞI”            
                                                   BECLEAN


             www.scoalagrigoresilasi.ro

                                                    Nr:1272./20.09.2012
                           

 Aviz:                                                                                           Aviz:
 Şcoala Gimn. „Grigore Silaşi”Beclean                                   Şcoala Gimn. Uriu
 jud.BN                                                                                        jud. BN
 Dir. Prof. Rus Vasile Gabriel                                                   Dir. Prof. Andras Ioan

PROIECT EDUCATIONAL
CĂLĂTORIE ÎN LUMEA CUVINTELOR
1.Date privind aplicanţii:

Nume şi prenume: MOLDOVAN RAVECA
Titular la: Scoala Gimnazială „Grigore Silaşi”, Beclean, BN
Specialiatea: învăţătoare
Tel./Fax: 0754520266
E-mail: raveca_moldovan63@yahoo.com
   Semnătură
Nume şi prenume: SZASZ CARMEN
Titular: Şcoala Gimnazială „Grigore Silaşi”,  Beclean, BN
Specialitatea: prof. lb.română
Telefon:  0740550175
E-mail:
Semnătură

Nume şi prenume: KEREKES  MARIA
Titular: Şcoala Gimnazială „Grigore Silaşi”,  Beclean, BN
Specialitate:învăţătoare 
Telefon:  0743037417
E-mail:
   Semnătură
                   
2. Tema/titlul proiectului:

Titlul proiectului:
ÎMPREUNĂ VOM REUŞI!
Tema proiectului:
CĂLĂTORIE ÎN LUMEA CUVINTELOR
Domeniul:
EDUCAŢIE PENTRU DEZVOLTARE PERSONALĂ


MOTO :

„Citeşte! Numai citind mereu, creierul tău va deveni un laborator nesfârşit de idei şi imaginaţii.” (Mihai Eminescu)

    3.Colaboratori:

 Bibliotecar Şcoala Gimnazială „Grigore Silaşi”  Mureşan Viorica
 Inv.  MARIA KEREKES - Şc. Gimn. ‚”Grigore  Silaşi”
 Prof .înv. primar TIMEA MUNTEAN  -Şc. Gimn. Uriu
 Prof.înv.primar LIUŢA ZĂGREAN - Şc. Gimn.”Grigore Silaşi”


     4. Locul desfăşurării proiectului (unitatea / unităţile de învăţământ în care se derulează proiectul) :


     ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE SILAŞI „  BECLEAN, BN
    ŞCOALA GIMNAZIALĂ URIU, BN

    5. Durata proiectului:
     
Octombrie 2012– Iulie 2016

*cu raportare anuală  către CA de lucru: iunie 2013, 2014.2015,2016.


     6. Analiza SWOT:

Puncte tari:
Dezvoltarea abilităţilor de comunicare:
  • Elevilor nu le este teamă să adreseze întrebări colegilor sau să emită păreri.        
  • Elevii au mai multe şanse de a emite un mesaj într-un cadru mai restrâns.
Creşterea gradului de implicare în activitate:
 • Membrii grupului nu se pot sustrage de la dezvoltarea unei sarcini de lucru deoarece ceilalţi nu vor accepta pasivitatea. .                                             
  • Fiecare elev poate participa la realizarea sarcinii prin ceva specific lui.
  •Elevii au libertatea de exprimare  a ideilor determinată prin diminuarea evaluării
Creşterea eficienţei învăţării:
• Permite diferenţierea sarcinilor de învăţare.                                             
• Fiecare elev învaţă în ritm propriu.                                               
• Fiecare elev este o sursă de învăţare, valorificabilă de catre ceilalţi.        
• Elevii învaţă unii de la alţii.                                                                     
• Elevii îşi clarifică mai uşor aspectele neclare deoarece informaţiile sunt prelucrate în grup, pentru a fi accesibile tuturor.                                       
• Cei cu abilităţi, cu nivel scăzut, învaţă şi progresează mai uşor primind sprijin, iar cei cu nivel ridicat oferindu-l.                                                                 
Dezvoltarea identităţii personale:
• Prin autoevaluare şi comparare cu ceilalţi, elevii conştientizează propria identitate şi o consolidează.                                                                                 
• Prin confruntarea cu cu ceilalţi şi cu problemele  dobândesc capacitatea de a face faţă adversarului şi stresului.                                                           
• Elevii dobândesc încredere în sine şi în capacitatea lor de a se schimba.

Puncte slabe:
Slab control asupra cantităţii şi calităţii învăţării
• Unii elevi devin pasivi, dar pot folosi rezultatele obţinute de ceilalţi.                
• Controlul şi evaluarea procesului de învăţare lipsesc sau se face cu dificultate.
• Nu se prevăd întodeauna momente şi instrumente clare de evaluare.                
• Rezolvarea sarcinilor  necesită resurse mai mari de timp decât pentru învăţarea prin receptare.

Oportunităţi:
• Existenţa în rândul claselor implicate a unor elevi cu potenţial în ceea ce priveşte reuşita activităţilor.                                         
• Receptivitatea elevilor la mesajul proiectului în număr cât mai mare.

Ameninţări (riscuri):
• Lipsa de flexibilitate a programelor şcolare actuale.                               
• Scăderea gradului de implicare al părinţilor în ceea ce priveşte procesul instructiv-educativ desfăşurat în şi de  şcoală.                                           
 • Salariile mici ale profesorilor.                                                                            
             Conservatorismul unor părinţi.                                                                        
                    • Baza materială redusă, datorită subfinanţării învăţământului.                         
   • Instalarea stării de automulţumire în rândul elevilor şi a profesorilor.              
   • Fiecare lecţie devine un mic experiment didactic prin care se confirmă sau se infirmă diferite ipoteze de lucru.

   

7. Contextul/justificarea proiectului: 
       Ne grăbim! Inventăm maşini din ce în ce mai rapide. Ne plătim facturile prin internet. Pentru a afla rezultatele unui meci accesăm un site. Toate aceste obice-iuri şi-au pus amprenta asupra preocupărilor şi modului de viaţă al familiei de azi.
      „Oamenii ocupaţi” suntem noi, la începutul  sec. XXI ce ne-am  îndepărtat de lumea cărţilor, iar televizorul, calculatorul , internetul au devenit pentru noi cele mai importante surse de informaţie.    
          Făcând tot mai rar sau deloc gestul de a citi o carte, de a intra într-o bi-bliotecă, într-o librărie , de a ne construi o bibliotecă proprie, fără să ne dăm seama devenim „modele” pentru copiii noştri.          
           Acesta e motivul pentru care ne-am propus desfăşurarea unui proiect edu-caţional prin care să corectăm această stare de lucruri trezind în sufletele dornice de cunoaştere ale micilor învăţăcei, interesul pentru lumea fascinantă a cărţii !        
           Şcolarii mei au o minte ageră, fire vioaie, gata oricând de joacă şi năz-drăvănii  şi găsesc că este bine să fie scoşi de sub tutela audio-vizualului şi orientaţi spre atmosfera liniştitoare , tainică a bibliotecii, ajutaţi să descopere valoarea gestului de a se împrieteni cu o poveste, cu un personaj, cu un autor. Pas cu pas, îndrumaţi cu migală de iubitori de carte, apropiaţi de un mediu în care se adăposteşte „înţelepciunea şi frumuseţea creaţiei umane”, îmi doresc a le oferi copiilor mei şansa de a afla că  „ Atunci când deschidem cărţile, des-coperim că avem aripi!” (Helen Hayes):     
            Proiectul educaţional pe care-l propunem, reprezintă o încercare de a repune în drepturi „cartea ” şi „biblioteca”, de a le aduce în atenţia copiilor şi părinţilor, de a contribui la redescoperirea lecturii ca o plăcere, o relaxare,  un izvor de cunoaştere şi visare fără de egal!

  
   8. Obiectivul general:
     Aducerea în atenţia copiilor lumea fascinantă a cărţii ; cultivarea interesului şi a unei atitudini pozitive faţă de rolul şi locul bibliotecii în universul uman; 
 9.Obiectivele specifice ale proiectului:
§  Formarea unor competenţe de comunicare şi de interacţiune între elevii claselor implicate în proiect. (40 de elevi implicaţi îşi vor dezvolta abilităţile de comunicare şi cooperare  ).
§  Formarea  în rândul  elevilor implicaţi în proiect a unor competenţe de implementare a unor procese inovatoare de predare-învăţare centrate pe elev.
§  Formarea unor competenţe de organizare a activităţii în grupuri mici, facilitând învăţarea prin cooperare.
§  Stimularea şi sprijinirea  învăţării elevilor  în funcţie de  caracteristicile lor individuale (mediul social de provenienţă, contextul etnocul-tural, ritmul individual de dezvoltare şi de învăţare etc.).
§  Prevenirea eşecului în instruire a elevilor cu rezultate mai slabe la învăţătură      şi creşterea progresivă a randamentului şcolar în rândul elevilor implicaţi.
§  Crearea respectului faţă de carte şi cultivarea dorinţei de a o păstra în bună stare, pentru ca să poată fi citită de cât mai mulţi copii;
§  Să trăiască experienţe pozitive care să le pregătească un contact           plăcut cu cartea;
§  Să conştientizeze valoarea gestului de a împrumuta cărţi de la bibliotecă ;
§  Să viziteze librării cunoscând sectorul de carte pentru copii şi să înceapă achiziţionarea primelor exemplare pentru biblioteca personală;
§  Să relaţioneze cu membrii ai comunităţii în care trăiesc ;
§  Formarea obişnuinţei de a merge la bibliotecă, de a căuta cărţi sau alte informaţii pe care aceasta le oferă.
§  Conştientizarea părinţilor cu privire la rolul lor în formarea şi dezvoltarea deprinderilor de citit;
§  Evidenţierea importanţei lecturii în dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi formare a personalităţii
     
           10. Descrierea colectivului de elevi (grupul ţintă din proiect) :

Ø Elevii claselor: a V-a A şi CP A
     Clasa de elevi a V-a A cuprinde un număr de 27 de elevi : 10 fete şi 17 băieţi. Împreună cu aceşti elevi, în anul şc.2011-2012 am editat volumul de creaţii literare  “Anotimpuri…”;am imprimat albumul de colinde “Noi umblăm şi colindăm “ (anul şc. 2010-2011); am participat la numeroase concursuri pe teme de: Matematică , Lb. şi lit. română, Ab. Practice, Ed plastică, de nivel naţional, în urma cărora am obţinut numeroase premii; am participat în fiecare an la Zilele Oraşului şi Zilele Europei cu dansuri moderne, pe scena oraşului nostru;  am derulat diverse proiecte educaţionale în care , o puternică implicare  au avut-o şi părinţii acestora. Împreună cu părinţii am derulat proiectul “Şcoala părinţilor”(în anul şc. 2011-2012) finalizându-l cu o interesantă revistă sub acelaşi nume.
   În anul  şcolar 2012-2013 am editat volumul de creaţii literare “Din poveste în  poveste”, în care  cei 22  de  elevi ai  clasei şi-au adus contribuţia la  redactarea acestui volum,  prin  interesante  creaţii, întâlniri  cu personaje  preferate  din  poveşti  şi  scrisori de  rămas bun  dedicate  doamnei învăţătoare.
           
 11. Complementaritatea cu alte proiecte/programe, experienţa anterioară :

     În anul şcolar 2011-2012 am derulat, cu aceeaşi clasă de elevi, proiectele: „Eu spun DA lecturii/ Spune şi tu!” şi „Îmbrăţişarea lecturii”, care au avut un impact pozitiv atât asupra elevilor clasei cât şi a altor elevi din şcoală. Multe din activităţile cuprinse în proiect au fost postate pe site-ul şcolii, ca un exemplu pozitiv pentru colegii care doresc să ne urmeze îndemnul către lumea cititului. Activităţile proiectului s-au desfăşurat pe întregul an şcolar.
    Finalitatea proiectelor a constat în editarea unei frumoase cărţi cu titlul „Anotimpuri...” , ce cuprinde: creaţiile elevilor, poveşti desenate, planuri pentru redactarea unor compuneri, expresii frumoase pentru redactarea unor compuneri şi glume.               12. Descrierea activităţilor propuse în proiect :
ACTIVITĂŢI
LOCAŢII
PERIOADA
PARTICIPANŢI
REPERE DE CONŢINUT

1.Lansarea proiectului
Biblioteca şcolii


Octombrie
 

 70   elevi: CP A
şi a IV-a C, cls.VA,
cls.I-II   Uriu
 
       
Iniţierea proiectului
- vom stabili care sunt drepturile cititorului, vom avea un portofoliu în care vom pune diferite compuneri, un orar cu timpul dedicat lecturii.


2. “Povestea crizantemei” -lectură în imagini

   


Lansare de carteSala de festivităţi
CDINoiembrie 52 elevi: CP A
şi a IV-a C  
- vom citi fragmente din diferite cărti,
- vom desena (ilustratii pentru cartea preferată),
-cartea cls.  a V-a A

 “Din poveste în poveste”

3.”Sunt român din moși-strămoși”-datini, obiceiuri, colindeBiblioteca şcolii
Decembrie

70 elevi ai claselor implicatePărinţi şi bunici ai copiilor

 Realizarea unei colecţii–poze vechi  cu obiceiuri străbune
 -colinde vechi de la bunicii noştri;-“Cum sărbătorim astăzi vechile sărbători?”4.„De vorbă cu Eminescu”


Sala de clasă
Sala de festivităţi
a şcoliiIanuarie

  
    Elevii claselor implicate
Recitări din opera
marelui poet
 
Scrisoare lui Emi-nescu

„Şi eu pot crea versuri!”

5.“Printre fulgii  de zăpadă”

 

Sala de clasă


   CDI-ul şcolii


Februarie
     
         Elevii claselor implicate
 
  -creaţii  literare;
  -creaţii  plastice


6.“Dar pentru mama”-concurs (cântec,joc şi poezie)

Biblioteca şcolii

Martie
       
     Clasele implicate
-creaţii literare
-felicitări
 -expoziţii 
7.“Hristos a  înviat!”
Sala de clasă
Aprilie

   Elevii claselor implicate
 Lecturarea creaţiilor proprii
    Corectarea lucră-rilor
    Scrierea corectă a lucrarilor
    -expoziţie-“Ouă încondeiate”
8.”Copilul de azi, adultul de mâine”
Sala de clasă
Mai
    Elevii claselor implicate
Realizarea unei noi cărţi în format tipărit-cls.V; IV
 CP, cls  I  şi II-carte în imagini
9.“La final de drum”

Sala de festivităţi

Iunie
 Elevii claselor im-plicate
 Părinţii elevilor
 Colegi de şcoală
  Serbare şcolară
   Finalizarea proiec-tului
                                                                   
           
                                 13. Graficul  activităţilor:

Activitate /
   Subactivitati


Durata
                              PERIOADA                     
                                2013-2014
                        

 Responsabili         
Responsabili


Oct.
Nov.
Dec.
Ian.
Feb.
Mart.
Apr.
Mai
Iunie

1. Lansarea proiectului
2ore

Înv.R.Moldovan
2. “Povestea crizantemei” -lectură în imagini

2 ore

Înv. Raveca M.
Înv. Maria K.
prof. Carmen S.
înv. Timea M.


3.”Sunt român din moși-stră-moși”-datini, obiceiuri, colinde

3 săpt.

Înv. Raveca M.
Înv. Maria K.
prof. Carmen S.
înv. Timea M.

4.„De vorbă cu Eminescu”

2 săpt.

Înv.Raveca M .
Înv. Maria K.
prof. Carmen S.
înv. Timea M.

5.“Printre fulgii  de zăpadă”
6.“Dar pentru mama”-concurs (cântec,joc şi poezie)
7.“Hristos a  înviat!”3 luniÎnv. Raveca M.
Înv. Maria K.
prof. Carmen S.
înv. Timea M.

8.”Copilul de azi, adultul de mâine”
9.“La final de drum”

2 luni


Înv. Raveca M.
 Înv. Maria K.
prof. Carmen S.
înv. Timea M.


          

       14. Precizarea indicatorilor de realizare imediată (output), precum şi precizarea  indicatorilor de rezultat (result) care  reprezintă modalitatea de măsurare a efectelor, beneficiilor şi avantajelor imediate şi directe ale proiectului pentru grupul ţintă şi sunt în relaţie cu obiectivul proiectului  şi a indicatorilor de impact (reprezintă consecinţele indirecte şi pe termen lung ale proiectului)


       Rezultatele concrete din timpul activităţilor desfăşurate vor fi prinse în portofoliul elevilor, vor fi analizate, concluzionate şi direcţionate înspre ceea ce dorim să realizăm în final.
       Elevii vor da dovadă de interes, spirit ludic, cooperare, alternative prin simţul artistic, fiind interesaţi mai mult de munca intelectuală.   Îşi vor dezvolta atitudini de relaţionare cu ei înşişi şi cu ceilalţi. Vor beneficia de însuşirea unor instrumente de analiză şi valorizare a operelor literare şi de formarea unei gândiri autonome, reflexive, critice. Absenţa unei lecturi susţinute e evidentă în vocabularul lor sărac, în comportament, în gîndire, în violenta limbajului.


  15. Procedura de autoevaluare a proiectului :
Promovarea proiectului în şcoală;
Realizarea portofoliului proiectului ;
Panouri cu imagini din activităţi;
Consemnarea numărului de participanţi la fiecare activitate;
Evaluarea impactului ce l-a avut proiectul în rândul participanţilor.
          
 16. Asigurarea efectului multiplicator al proiectului:
    Prin realizarea acestui proiect voi realiza situaţii concrete de învăţare, copiii  îmbogăţindu-şi  orizontul cultural şi experienţa personală.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu